NKFIA_logo

2019. augusztus 31-én zárult lezárult a Sertáp Kft. „Sertésállományok immunstátusának és bélflóra egyensúlyának javítása, továbbá a mikrotoxinok elleni fokozott védelem kialakítása komplex hatásmechanizmusú takarmány-kiegészítő kifejlesztésével” című, KFI-16-1-2017-0111 számú kutatás-fejlesztési projektje.

A projekt a NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP támogatásával valósult meg.

A K+F+I projekt célja az volt, hogy a különböző eredetű glükánok ideális kombinációjának meg tudjuk határozni és ez alapján a prognosztizált pozitív hatásokat igazoljuk. Ehhez a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK ÁTHK) Herceghalomi központjában végeztünk el a Különböző β-glükán források szerkezetének és az emésztési folyamatokat befolyásoló tulajdonságainak határoztuk meg. A β-glükán-tartalmú takarmány-kiegészítők hatásának értékeltük mikrobiológiai modellvizsgálatokkal és egy in vitro felállításával különböző mikotoxinok megkötőképességét mértük meg. A kapott eredményeket modell és üzemi körülmények között folytatott étetési póbákkal in Vivo igazoltuk.  Emellett sor került a kiválasztott termék(ek) takarmány-kiegészítőként történő felhasználására, amit premix- és késztápüzemi gyártási körülmények között is teszteltünk.

Kísérleteinkben különböző korcsoportú sertésekkel vizsgáljuk a különböző fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező glükánok immunrendszert stimuláló, a bélfélóra egyensúlyát javító és a mikotoxinok felszívódását gátló hatását. Ilyen jellegű, komplex hatásmechanizmusú készítmény jelenleg nem állt az állattartók rendelkezésre. Bizonyítást nyert, hogy sikeres fejlesztés eredményeképpen létrejött takarmány etetését követően csökkent a választott malacokra ható enterális megbetegedések és elhullások száma. A teljes sertésállománynak javult az immunrendszere, ami miatt csökkenhető volt a terápiás célú antibiotikum felhasználás. A készítmény toxin adszorpciós és patogén agglutinációs hatása miatt szintén javult az állatok általános egészségi állapota és kisebb lett a belsőségekben és húsokban előforduló patogén baktériumok és mikotoxinok előfordulási valószínűsége.

A fejlesztés eredményeként létrejött egy olyan mikotoxinok megkötöképességét mérni képes sertés inVitro modell és a hozzátartozó protokoll, amivel különböző takarmány kiegészítők és azok tetszőleges kombinációjának hatékonyságát lehet pontosan értékelni.

A projekt a SERTÁP KFT. töki telephelyén és alsómocsoládi központjában, illetve a NAIK ÁTHK herceghalmi központjában valósult meg.